Menu

CONCEPT BARAJYOLU

 

 

Uzunhan Yap? ailesi olarak, otuz y?l? a?k?n deneyimlerimizi Conceptbarajyolu projemiz ile mutlu ve ferah mekanlara dönü?türmenin heyecan?n?, sizlerle payla?man?n mutlulu?u ve gururunu ya??yoruz. Dünya metropolleri aras?nda önemli bir konuma sahip olan ?stanbul, farkl? kültürleri bir arada bar?nd?rmas? ile ya?am tarz?m?za zenginlik katmakta, her anlamda cazibe merkezi olmaya devam etmektedir.

?stanbul’un Anadolu yakas?nda, Türkiye’nin hatta dünyan?n en büyük finans merkezi olarak tan?mlanan bölgesinde bulunan projemiz ile ayr?cal?kl? olman?n fark?na varacak, tüm detaylar? dü?ünülmü? bir hayat?n merkezinde ya?amdan daha fazla zevk alacak, size kalan zaman?n tad?n? ç?karacaks?n?z.